Отчети - публикуване годишни счетоводни отчети
ТЪРСИ
 
Кои фирми е нужно да публикуват отчети

1. Търговски предприятия по смисъла на Търговския закон, подлежащи на независим финансов одит (чл. 38, ал. 1 Зсчет), които не са пререгистрирани до 31 май 2009 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията;

2. Неперсонифицирани дружества (Граждански дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите);

3. Юридически лица, които не са търговци и които НЕ са определени за осъществяване на общественополезна дейност;

4. Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства;

За повече информация виж  Закон за счетоводството


бутони за споделяне


• Кои фирми е нужно да публикуват отчети

• Как да публикувам отчета си в сайта

• Цена за публикуване и отстъпки

• Активиране на публикуваните отчети. Начин на плащане

• Краен срок

• Какво трябва да публикувате

• Санкции и глоби

• Закон за счетоводството

• Закон за електронната търговия

• Полезни връзки

• Общи условия на сайта

 
E-mail: office@otcheti.bg
GSM: 0899 186 488