Отчети - публикуване годишни счетоводни отчети
ТЪРСИ
 
Активиране на публикуваните отчети. Начин на плащане

Активирането на отчетите става чрез заплащане на такса.

  - Плащане онлайн чрез Epay.bg - активацията става веднага. Приемат се всички видове банкови карти издавани в р.България. Изисква се първоначална регистрация в epay.bg

  - Плащане по банков път – активацията става на следващия работен ден.
необходимо е да се изпрати платежно нареждане за съответната сума, а като основание за плащане да се посочи кода на поръчката

Банкова информация
Банка ДСК - кл. Чаталджа
IBAN:  BG06 STSA 9300 0016 8015 46
BIC: STSABGSF
Варна Уеб ЕООД


бутони за споделяне


• Кои фирми е нужно да публикуват отчети

• Как да публикувам отчета си в сайта

• Цена за публикуване и отстъпки

• Активиране на публикуваните отчети. Начин на плащане

• Краен срок

• Какво трябва да публикувате

• Санкции и глоби

• Закон за счетоводството

• Закон за електронната търговия

• Полезни връзки

• Общи условия на сайта

 
E-mail: office@otcheti.bg
GSM: 0899 186 488